3. 12. 2013. u 07:47
Uređeno: 17. 12. 2013. u 10:53

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 27. studenog 2013.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Tončice Božić s naslovom „Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tončice Božić s naslovom „Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković;
 

b) Prihvaća se završni rad Margarete Mesić s naslovom „Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Margarete Mesić s naslovom „Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Držić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić;
 

c) Prihvaća se završni rad Ines Vrban s naslovom „Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području Grada Zagreba“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ines Vrban s naslovom „Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području Grada Zagreba“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Radojka Kraljević.
 

ad 3.

Tomislavi Kolarević Miladinović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskoprave znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Učinkovitost mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u zaštiti prava i interesa djeteta“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tomislave Kolarević Miladinović s naslovom „Učinkovitost mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u zaštiti prava i interesa djeteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.


ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Mirne Čizmar s naslovom „Kritička analiza uloge Instrumenta pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, dr. sc. Paul Stubbs;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Davorke Forko s naslovom „Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.
 

ad 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Martine Ljevačić s naslovom „Neprava kaznena djela nečinjenjem“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana