5. 11. 2013. u 10:37
Uređeno: 5. 11. 2013. u 10:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 24. listopada 2013.

ad 2.

Vedrani Švedl Blažeka polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društva i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Isključenje i istupanje člana društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na procesnopravnima aspektima“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Jasnica Garašić.


ad 3.

a) Mirni Čizmar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz studija iz socijalne politike odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kritička analiza uloge Instrumenta pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Zoran Šućur.

b) Tomislavu Buntaku polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju“.

Za mentora se imenuju izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.


ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljiljane Krznar Buzov s naslovom „Uloga supervizije u socijalnom radu s djecom, mladima i obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tomislave Kolarević Miladinović s naslovom „Učinkovitost mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u zaštiti prava i interesa djeteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana