2. 10. 2013. u 09:33
Uređeno: 2. 10. 2013. u 09:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 25. rujna 2013.

 

ad 6.

Prihvaća se završni rad Helene Telar s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Helene Telar s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

ad 7.

Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević imenuje se članom stručnog povjerenstva za obranu završnog rada Gordane Barada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“, umjesto prof. dr. sc. Tamare Ćapeta.

ad 8.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Margarete Mesić s naslovom „Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tončice Božić s naslovom „Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ines Vrban s naslovom „Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području Grada Zagreba“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Radojka Kraljević.

ad 9.

Iliji Oreškoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Neki korelati međuvršnjačkog nasilja učenika viših razreda osnovne škole“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.10.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Mirne Čizmar s naslovom „Kritička analiza uloge instrumenata pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, dr. sc. Paul Stubbs, prof. dr. sc. Zoran Šućur

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tomislava Buntaka s naslovom „Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju“ u sastavu:prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana