28. 5. 2013. u 09:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 22. svibnja 2013.

ad 2.

Gordani Barada polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Tamara Perišin.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Gordane Barada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

 

ad 3.

a) Ivani Laković polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potreba za profesionalnom podrškom socijalnih radnika u predškolskim ustanovama u Vojvodini“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Ljiljani Vrbić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Margareti Mesić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Helene Telar s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ilije Oreškovića s naslovom „Neki korelati međuvršnjačkog nasilja učenika viših razreda osnovne škole“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana