21. 12. 2012. u 12:17
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:36

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 19. prosinca 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Zrinke Kolak pod naslovom „Objektivna preinaka tužbe“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Zrinke Kolak pod naslovom „Objektivna preinaka tužbe“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

b) Prihvaća se magistarski rad Ane Nagy pod naslovom „Odgovornost za štetu zbog informacije objavljene u mediju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ane Nagy pod naslovom „Odgovornost za štetu zbog informacije objavljene u mediju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

c) Prihvaća se magistarski rad Sanje Nola pod naslovom „Zaštita djece od obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sanje Nola pod naslovom „Zaštita djece od obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

d) Prihvaća se magistarski rad Biserke Pavković Fućak pod naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje prema europskom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Biserke Pavković Fućak pod naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje prema europskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

e) Prihvaća se magistarski rad Neri Radas pod naslovom „Pravična novčana naknada radi povrede prava osobnosti na tjelesni integritet“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Neri Radas pod naslovom „Pravična novčana naknada radi povrede prava osobnosti na tjelesni integritet“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

f) Prihvaća se magistarski rad Katarine Sunara pod naslovom „Osiguranje od odgovornosti zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova za štete nanesene trećim osobama i putnicima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Katarine Sunara pod naslovom „Osiguranje od odgovornosti zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova za štete nanesene trećim osobama i putnicima“ u sastavu: doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Hano Ernst.

g) Prihvaća se magistarski rad Dražena Tomića pod naslovom „Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti kao sastavni dio ugovora o osiguranju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dražena Tomića pod naslovom „Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti kao sastavni dio ugovora o osiguranju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

h) Prihvaća se magistarski rad Mirke Vuletić pod naslovom „Institut javnih ovršitelja u pravnom sustavu Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Mirke Vuletić pod naslovom „Institut javnih ovršitelja u pravnom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Jozo Čizmić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić.

i) Prihvaća se magistarski rad Davora Rajčića pod naslovom „Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Davora Rajčića pod naslovom „Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Mirko Klarić.

j) Prihvaća se magistarski rad Silvije Kancijan pod naslovom „Stavovi prema osobama s invaliditetom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Silvije Kancijan pod naslovom „Stavovi prema osobama s invaliditetom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. emeritus Vlado Puljiz.

ad 3.
a) Prihvaća se završni rad Marinele Baboselac-Marić s naslovom „Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marinele Baboselac-Marić s naslovom „Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Irena Cajner Marović.

b) Prihvaća se završni rad Marije Breber s naslovom „Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marije Breber s naslovom „Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 4.
Željki Potočki-Prepelić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana