13. 12. 2012. u 08:42
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:36

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 12. prosinca 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Ajke Ševerdija pod naslovom „Dodjela prava na održavanje državnih trajektnih linija i pravo konkurencije u Republici Hrvatskoj''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ajke Ševerdija pod naslovom „Dodjela prava na održavanje državnih trajektnih linija i pravo konkurencije u Republici Hrvatskoj''u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

b) Prihvaća se magistarski rad Nikole Eterovića pod naslovom „Načelo razmjernosti kao osnova primjene mjera opreza u hrvatskom i poredbenom kaznenoprocesnom pravu''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Nikole Eterovića pod naslovom „Načelo razmjernosti kao osnova primjene mjera opreza u hrvatskom i poredbenom kaznenoprocesnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

c) Prihvaća se magistarski rad Danke Hržine pod naslovom „Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2011.''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Danke Hržine pod naslovom „Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2011.'' u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Prihvaća se magistarski rad Nade Mikulandra pod naslovom „Koegzistencija posebnih stvarnopravnih uređenja na području Nacionalnog parka Krka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Nade Mikulandra pod naslovom „Koegzistencija posebnih stvarnopravnih uređenja na području Nacionalnog parka Krka“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella, doc. dr. sc. Hano Ernst.

e) Prihvaća se magistarski rad Zrinke Radić pod naslovom „Bezposjedovna osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima – uloga upisnika i namirenje vjerovnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Zrinke Radić pod naslovom „Bezposjedovna osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima – uloga upisnika i namirenje vjerovnika“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić.

f) Prihvaća se magistarski rad Martine Šarić pod naslovom „Ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Martine Šarić pod naslovom „Ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Marko Baretić, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivane Markovinović Žunko pod naslovom „Mjerodavno pravo za ugovorne obveze prema Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze (Rim I)“ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović.

ad 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ane Miljenović s naslovom „Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

ad 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Željke Potočki-Prepelić s naslovom „Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana