3. 12. 2012. u 08:52
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:35

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 28. studenog 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Darija Cvitkovića pod naslovom „Pregled osobe i vozila kao policijska izvidna radnja i njegove glavne razlike prema dokaznim radnjama pretrage u kaznenom postupku''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Darija Cvitkovića pod naslovom „Pregled osobe i vozila kao policijska izvidna radnja i njegove glavne razlike prema dokaznim radnjama pretrage u kaznenom postupku'' u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Prihvaća se magistarski rad Dragice Čižmešije pod naslovom „Prometno prekršajno pravo u pravnom sustavu Republike Hrvatske i njegovo usuglašavanje s europskim pravom''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dragice Čižmešije pod naslovom „Prometno prekršajno pravo u pravnom sustavu Republike Hrvatske i njegovo usuglašavanje s europskim pravom'' u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Prihvaća se magistarski rad Franca Harapina pod naslovom „Razgraničenje kaznenog djela i prekršaja zlouporabe opojnih droga“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Franca Harapina pod naslovom „Razgraničenje kaznenog djela i prekršaja zlouporabe opojnih droga“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Prihvaća se magistarski rad Terezije Karij s naslovom „Kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Terezije Karij s naslovom „Kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Prihvaća se magistarski rad Tomislava Lukca s naslovom „Transnacionalni kriminal grupa i zločinačkih organizacija u jugoistočnoj Europi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tomislava Lukca s naslovom „Transnacionalni kriminal grupa i zločinačkih organizacija u jugoistočnoj Europi“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

f) Prihvaća se magistarski rad Branka Plenče pod naslovom „Kaznenopravna zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtom na zaštitu arheoloških nalazišta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Branka Plenče pod naslovom „Kaznenopravna zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtom na zaštitu arheoloških nalazišta“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.dr.sc. Leo Cvitanović.

g) Prihvaća se magistarski rad Hrvoja Sladića pod naslovom „Kazneno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Hrvoja Sladića pod naslovom „Kazneno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović

h) Prihvaća se magistarski rad Ljiljane Stipišić s naslovom „Izručenje kao oblik međunarodne kaznenopravne pomoći“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ljiljane Stipišić s naslovom „Izručenje kao oblik međunarodne kaznenopravne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

i) Prihvaća se magistarski rad Livije Šrajbek s naslovom „Odgovornost pravne osobe u kaznenom i prekršajnom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Livije Šrajbek s naslovom „Odgovornost pravne osobe u kaznenom i prekršajnom postupku“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

j) Prihvaća se magistarski rad Sandre Vučković s naslovom „Kazneni nalog i njegova primjena u praksi Općinskog suda u Pazinu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sandre Vučković s naslovom „Kazneni nalog i njegova primjena u praksi Općinskog suda u Pazinu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

k) Prihvaća se magistarski rad Vande Franjić s naslovom „Raskid ugovora zbog neispunjenja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vande Franjić s naslovom „Raskid ugovora zbog neispunjenja“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

l) Prihvaća se magistarski rad Ivane Koštarić Fegeš s naslovom „Ugovor o selektivnoj distribuciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivane Koštarić Fegeš s naslovom „Ugovor o selektivnoj distribuciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

m) Prihvaća se magistarski rad Sanje Paunović s naslovom „Dobro poznati žigovi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sanje Paunović s naslovom „Dobro poznati žigovi“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

n) Prihvaća se magistarski rad Igora Periše pod naslovom „Trgovački statusni izvanparnični postupci“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Igora Periše pod naslovom „Trgovački statusni izvanparnični postupci“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić.

o) Prihvaća se magistarski rad Branka Skerleva pod naslovom „Privatnopravna odgovornost iz prospekta''.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Branka Skerleva pod naslovom „Privatnopravna odgovornost iz prospekta'' u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

p) Prihvaća se magistarski rad Anere Zuber Maček pod naslovom „Reosiguranje od odgovornosti članova organa dioničkog društva“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Anere Zuber Maček pod naslovom „Reosiguranje od odgovornosti članova organa dioničkog društva“ u sastavu: prof.dr.sc. Jasenko Marin, prof.dr.sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

q) Prihvaća se magistarski rad Marte Krizmanić Pavić s naslovom „Pravni aspekti društveno odgovornoga poslovanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marte Krizmanić Pavić s naslovom „Pravni aspekti društveno odgovornoga poslovanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat.

r) Prihvaća se magistarski rad Mirte Mandić s naslovom „Arbitražno rješavanje sporova između država“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Mirte Mandić s naslovom „Arbitražno rješavanje sporova između država“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

s) Prihvaća se magistarski rad Bojane Skenderović pod naslovom „Obveza osiguratelja na informiranje ugovaratelja/osiguranika prema ugovoru o osiguranju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Bojane Skenderović pod naslovom „Obveza osiguratelja na informiranje ugovaratelja/osiguranika prema ugovoru o osiguranju“. u sastavu: prof.dr.sc. Marijan Ćurković, prof.dr.sc. Petar Klarić, prof.dr.sc. Igor Gliha.

t) Prihvaća se magistarski rad Ilije Braovca s naslovom "Pravni lijekovi u poreznom postupku".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ilije Braovca s naslovom "Pravni lijekovi u poreznom postupku" u sastavu: prof. dr. sc Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović.

u) Prihvaća se magistarski rad Alme Bernat s naslovom „Razvoj novog modela rada centara za socijalnu skrb na području grada Zagreba“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Alme Bernat s naslovom „Razvoj novog modela rada centara za socijalnu skrb na području grada Zagreba“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. emeritus Vlado Puljiz.

v) Prihvaća se magistarski rad Tatjane Miloš s naslovom „Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tatjane Miloš s naslovom „Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. emeritus Vlado Puljiz.

w) Prihvaća se magistarski rad Violete Oršulić s naslovom „Obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz percepciju roditelja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Violete Oršulić s naslovom „Obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz percepciju roditelja“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Josip Janković.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Šime Čolaka s naslovom „Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Jure Šimović, doc. dr. sc. Frane Staničić.

b) Ani Nagy polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Odgovornost za štetu zbog informacije objavljenje u mediju“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Klarić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Nagy s naslovom „Odgovornost za štetu zbog informacije objavljenje u mediju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

c) Neri Radas polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pravična novčana naknada radi povrede prava osobnosti na tjelesni integritet“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Klarić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Neri Radas s naslovom „Pravična novčana naknada radi povrede prava osobnosti na tjelesni integritet“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Smojver s naslovom „Isključenje i ograničenje obveza osiguratelja“ u sastavu: doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dražena Tomića s naslovom „Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti kao sastavni dio ugovora o osiguranju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirke Vuletić s naslovom „Institut javnih ovršitelja u pravnom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Jozo Čizmić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić.

ad 4.
a) Sanji Nola polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Zaštita djece od obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ksenija Turković.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Nola s naslovom „Zaštita djece od obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić – zamjenski vanjski član.

b) Katarini Sunara polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Osiguranje od odgovornosti zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova za štete nanesene trećim osobama i putnicima“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katarine Sunara s naslovom „Osiguranje od odgovornosti zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova za štete nanesene trećim osobama i putnicima“ u sastavu: doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Hano Ernst.

ad. 5.
Prof. dr. sc. Zoran Parać imenuje se članom stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Biserke Pavković Fućak s naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje prema europskom pravu“, umjesto prof. dr. sc. Alana Uzelaca.


ad 6.
Prihvaća se završni rad Sanje Labinjanin s naslovom „Međunarodnopravni i europskopravni aspekti transnacionalne suradnje europskih regija“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sanje Labinjanin s naslovom „Međunarodnopravni i europskopravni aspekti transnacionalne suradnje europskih regija“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

ad 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Damira Seferagića s naslovom „Sloboda kretanja roba u EU i CEFTA 2006 sa proširenjem suradnje između država kao pratećim efektom“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Rodin, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana