13. 11. 2012. u 08:39
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:35

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 24. listopada 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Ane Brkić s naslovom „Razlika između izravne i neizravne namjere kod kaznenog djela ubojstva u praksi Županijskog suda u Zadru“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ane Brkić s naslovom „Razlika između izravne i neizravne namjere kod kaznenog djela ubojstva u praksi Županijskog suda u Zadru“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Prihvaća se magistarski rad Barbare Vlah s naslovom „Prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Barbare Vlah s naslovom „Prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat
ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Alme Bernet s naslovom „Razvoj novog modela rada centara za socijalnu skrb na području grada Zagreba“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. emeritus Vlado Puljiz.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tatjane Miloš s naslovom „Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. emeritus Vlado Puljiz.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Renatice Petrovečki s naslovom „Doživljaj reakcije okoline djevojaka smještenih u odgojnu ustanovu“ u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Ivana Jeđud Borić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Andre Zuber Maček s naslovom „Reosiguranje od odgovornosti članova organa dioničkog društva“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Davora Rajčića s naslovom „Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Mirko Klarić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Danke Hržine s naslovom „Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2011.“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.
g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Linardić s naslovom „Stope u sustavu poreza na dodanu vrijednost“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ilije Braovca s naslovom „Pravni lijekovi u poreznom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović.

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zrinke Kolak s naslovom „Objektivna preinaka tužbe“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zrinke Radić s naslovom „Bezposjedovna osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima – uloga upisnika i namirenje vjerovnika“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ajke Ševerdija s naslovom „Dodjela prava na održavanje državnih trajektnih linija i pravo konkurencije u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

l) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nade Mikulandra s naslovom „Koegzistencija posebnih stvarnopravnih uređenja na području Nacionalnog parka Krka“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella, doc. dr. sc. Hano Ernst.

m) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Silvije Kancijan s naslovom "Stavovi prema osobama s invaliditetom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. emeritus Vlado Puljiz.

ad 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu promjene teme magistarskog rada i povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Paunović s naslovom „Prestanak žiga u hrvatskom, međunarodnom i europskom žigovnom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.


ad 5.
a) Kosjenki Krapac polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Ništavnost odluka glavne skupštine u trgovačkim društvima“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Kosjenke Krapac s naslovom „Ništavnost odluka glavne skupštine u trgovačkim društvima“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Ivani Markovinović Žunko polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Mjerodavno pravo za ugovorne obveze prema Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze (Rim I)“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Markovinović Žunko s naslovom „Mjerodavno pravo za ugovorne obveze prema Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze (Rim I)“ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, prof. emeritus Krešimir Sajko (zamjenski vanjski član).

c) Tatjani Pogarčić polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Neki aspekti kvalitete života osoba s intelektualnom teškoćama u uvjetima institucionalne skrbi“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tatjane Pogarčić s naslovom „Neki aspekti kvalitete života osoba s intelektualnom teškoćama u uvjetima institucionalne skrbi“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

d) Biserki Pavković Fućak polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje prema europskom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Biserke Pavković Fućak s naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje prema europskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

e) Veroniki Kordić polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Polica životnog osiguranja kao sredstvo osiguranja potraživanja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Veronike Kordić s naslovom „Polica životnog osiguranja kao sredstvo osiguranja potraživanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

ad 6.
Prihvaća se završni rad Anite Dučkić s naslovom „Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anite Dučkić s naslovom „Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Stipe Tadić.

ad. 7.
Tatjani Zrinski polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravne i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Saša Nikšić.

ad.8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tončice Božić s naslovom „Razvojno-intergrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija“ u sastavu: prof. dr. sc. Dean Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, dr. sc. Maja Laklija.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ines Vrban s naslovom „Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području Grada Zagreba“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, dr. sc. Radojka Kraljević.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana