24. 7. 2012. u 13:52
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 4. srpnja 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Alena Goluba naslovom „Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva stvari i prijenosom prava (fiducijarno osiguranje)“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Alena Goluba naslovom „Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva stvari i prijenosom prava (fiducijarno osiguranje)“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

b) Prihvaća se magistarski rad Borisa Kelemana naslovom „Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Borisa Kelemena s naslovom „Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić

c) Prihvaća se magistarski rad Sonje Bulić s naslovom „Stvarnopravna raspolaganja pravom građenja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sonje Bulić s naslovom „Stvarnopravna raspolaganja pravom građenja“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić

d) Prihvaća se magistarski rad Marinke Bakula Anđelić s naslovom „Percepcija kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marinke Bakula Anđelić s naslovom „Percepcija kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom“ u sastavu: doc.dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc Kristina Urbanc, prof. emeritus Vlado Puljiz

e) Prihvaća se magistarski rad Vesne Moštak Skupnjak s naslovom „Potrebe i interesi socijalnih radnika u socijalnoj skrbi za programima prevencije profesionalnog stresa“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vesne Moštak Skupnjak s naslovom „Potrebe i interesi socijalnih radnika u socijalnoj skrbi za programima prevencije profesionalnog stresa“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički

ad 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ljiljane Stipišić s naslovom „Izručenje kao oblik međunarodne kaznenopravne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Petar Novoselec

ad 4.
a) Vandi Franjić polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Raskid ugovora zbog neispunjavanja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

b) Renatici Petrovečki polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Doživljaj reakcije okoline djevojaka smještenih u odgojnu ustanovu“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marijana Majdak.

ad 5.
Prihvaća se završni rad Maje Kolega s naslovom „Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psihologa/inja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Kolega s naslovom „Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psihologa/inja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, doc. dr. sc. Maja Laklija

ad 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Buda-Strinić s naslovom „Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Anite Dukčić s naslovom „Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Stipan Tadić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marinele Baboselac-Marić s naslovom „Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Mirele Skelec s naslovom „Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Anđelka Peko

ad. 7.
a) Davorki Forko polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Maja Laklija.

b) Sunčici Dominiković Šafranić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Maja Laklija

c) Martini Vlašić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Mišljenja starijih osoba o nasilju nad starijima u obitelji“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

d) Tamari Herceg polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Marijana Majdak.

ad.8.


a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Damira Seferagića s naslovom „Sloboda kretanja roba u EU i CEFTA 2006 sa proširenjem suradnje između država kao pratećim efektom“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Perišin

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Dunje Zlomislić s naslovom „Informiranost, iskustva i očekivanja socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije u općim (kliničkim) bolnicama od supervizije“ u sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lana Mužinić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tatjane Zrinski s naslovom „Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić , prof. dr. sc. Igor Gliha

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana