26. 4. 2012. u 12:36
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:32

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 25. travnja 2012.

ad 2.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marte Krizmanić Pavić s naslovom „Pravni aspekti društveno odgovornog poslovanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc Siniša Petrović, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Borisa Kelemena s naslovom „Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić,

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sonje Bulić s naslovom „Stvarnopravna raspolaganja pravom građenja“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić,

ad 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Livije Šrajbek s naslovom «Odgovornost pravne osobe u kaznenom i prekršajnom postupku» u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

ad 4.
a) Tei Budimlić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Primjena zavodski odgojnih mjera u sudskoj praksi“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Ivani Smojver polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Isključenje i ograničenje obveza osiguratelja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.

c) Draženu Tomiću polazniku poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti kao sastavni dio ugovora o osiguranju“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana