4. 4. 2012. u 11:04
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 28. ožujak 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Vesne Trut naslovom "Usklađenost plaćenog rada i obiteljskog života pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vesne Trut naslovom "Usklađenost plaćenog rada i obiteljskog života pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske“. u sastavu: prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

b) Prihvaća se magistarski rad Ive Prpić s naslovom „Proces europeizacije i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ive Prpić s naslovom „Proces europeizacije i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije“ u sastavu: prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc Siniša Zrinščak, dr. sc. Paul Stubbs.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Stojana Banovića s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dragice Čižmešije s naslovom „Prometno prekršajno pravo u ustavu RH i njegovo usuglašavanje s europskim pravo“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Radovana Fumića s naslovom „Razlike kaznenog djela razbojništva i iznude“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Martine Šarić s naslovom „Ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Marko Baretić, doc. dr. sc. Aleksadra Maganić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marijane Valjan Harambašić s naslovom „Kaznenopravna zaštita maloljetnih i punoljetnih osoba od nasilja u obitelji - de lege lata i de lege ferenda“ u sastavu: prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marinku Bakula Anđelić s naslovom „Percepcija kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom“ u sastavu: doc.dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc Kristina Urbanc, prof. emeritus Vlado Puljiz.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Goranka Ramljak s naslovom „Transferne cijene kod oporezivanja dobiti“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ksenije Krpan s naslovom „Oporezivanje neprofitnih organizacija“ u sastavu: prof. dr. sc Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Marije Breber s naslovom «Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 5.
a) Danijeli Anić polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i s njime izjednačenih djelatnosti“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Barbara Jelčić.

b) Miroslavu Vrhovčiću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneno djelo trgovanja ljudima i s njim povezana kaznena djela u međunarodnom i hrvatskom kaznenom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Marti Krizmanić Pavić polaznici poslijediplomskog studija iz europskog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pravni aspekti društveno odgovornog poslovanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

d) Ani Skorin Luketa polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Načelo zakonitosti u kaznenom pravu zemalja islamske tradicije“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad 6.
Liviji Šrajbek, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odgovornost pravne osobe u kaznenom i prekršajnom postupku“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zrinke Kolak s naslovom „Objektivna preinaka tužbe“ sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

ad 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Ane Juračić s naslovom «Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima u hrvatskom pravnom sustavu» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana