8. 3. 2012. u 13:18
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 29. veljače 2012.


ad 2.
Prihvaća se završni rad Maje Balšikjevske s naslovom „Odnos moći u vršnjačkoj grupi adolescenata“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Balšikjevske s naslovom „Odnos moći u vršnjačkoj grupi adolescenata“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. emeritus Vlado Puljiz.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Franca Harapina s naslovom „Razgraničenje kaznenog djela i prekršaja zlouporabe opojnih droga“ u sastavu:prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tomislava Lukca s naslovom „Transnacionalni kriminal grupa i zločinačkih organizacija u jugoistočnoj Europi“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Branka Plenče s naslovom „Kaznenopravna zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtom na zaštitu arheoloških nalazišta“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hrvoja Sladića s naslovom „Kazneno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Martine Šarić s naslovom „Ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Marko Baretić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ive Prpić s naslovom „Proces europeizacije i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije“ u sastavu: prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Paul Stubbs.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Kristine Frtalić s naslovom „Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije“ u sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

ad 4.
Valeriji Habjanec polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Građanskopravni aspekti javno-privatnog partnerstva“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Saša Nikšić.

ad 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marte Krizmanić Pavić s naslovom „Pravni aspekti društveno odgovornoga poslovanja u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na njegovu ulogu kao instrumenta održivog razvoja“ sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Iris Goldner-Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Gorana Brkića s naslovom „Socijalna i kulturološka obilježja počinitelja obiteljskog nasilja u kaznenom zakonodavstvu“ sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Neven Ricijaš.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sandra Kos s naslovom „Roditeljstvo osoba s invaliditetom“ sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Zora Robotek Šarić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tatjane Miloš s naslovom „Materijalni i psihosocijalni aspekti života osoba koje žive u siromaštvu“ sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. emeritus Vlado Puljiz.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Elizabete Najman s naslovom „Nasilje nad osobama s invaliditetom“ sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Silvija Rusac, prof. dr. sc. Lalija Kiš Glavaš.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Violete Oršulić s naslovom „Dijete s teškoćama u razvoju: funkcioniranje i osnaživanje u obitelji“ sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Josip Janković.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Renatice Petrovečki s naslovom „Doživljaj stigmatizacije djevojaka u odgojnom domu Bedekovčina“ sastavu: doc. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Ivana Jeđud Borić.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tatjane Pogarčić s naslovom „Neki aspekti kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u uvjetima institucionalne skrbi“ sastavu: prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

ad 6.
a) Ljiljani Rogić Šneperger, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave udomiteljstvom“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Maja Laklija.

b) Mariji Breber, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Mišljenje stručnjak centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Brank Sladović Franc.

ad 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lee Cuculić s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i općih uvjeta međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDC)- Crvena knjiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Nina Tepeš, dr. sc. Branko Vukmir.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tamare Herceg s naslovom „Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Marijana Majdak, dr. sc. Ivana Jeđud Borić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Davorke Forko s naslovom „Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ksenije Vrkić s naslovom „Nasljeđivanje prava na popravljanje štete nastale povredom prava osobnosti“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

ad 8.
Prihvaća se prijedlog izmjene izvedbenog plana poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti i izvedbenog plana poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz pravnih znanosti (kaznenopravni smjer).

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana