30. 1. 2012. u 13:25
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini –25. siječnja 2012.

ad. 4.
Prihvaća se magistarski rad Tonćija Petkovića naslovom "Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tonćija Petkovića naslovom "Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu" sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vesne Trut s naslovom „Usklađenost plaćenog rada i obiteljskog života pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

ad. 6.
Umjesto prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine za komentoricu pri izradi magistarskog rada Šime Čolaka s naslovom «Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske», imenuje se doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

ad. 7.
Prihvaća se završni rad Josipa Alebića s naslovom „Uloga i postupanje osnovne škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Josipa Alebića s naslovom „Uloga i postupanje osnovne škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Josip Janković.

ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Maje Balšikevske s naslovom «Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adolescenata» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. emeritus Vlado Puljiz.

ad. 9.
Tatjani Kostel polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Ekološki porezi“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad. 10.
Ani Juračić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima u hrvatskom pravnom sustavu“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

ad. 11.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branimira Posavca s naslovom „Reorganizacija dekoncentrirane državne uprave u Republici Hrvatskoj“ sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Kopri, prof. dr. sc. Željko Pavić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tee Budimilić s naslovom „Primjena zavodskih odgojnih mjera u sudskoj praksi“ sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinovićprof. dr. sc. Leo Cvitanović

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Danke Hržine s naslovom „Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2011. godine“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivane Markovinović Žunko s naslovom „Mjerodavno pravo za ugovorne obveze prema Uredbi (EZ-a) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze (Rim I)“ sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček,prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivane Smojver s naslovom „Isključenje i ograničenje obveza osiguratelja“ sastavu: doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dražena Tomića s naslovom „Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti kao sastavni dio ugovora o osiguranju“ sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ane Nagy s naslovom „Odgovornost za štetu zbog informacije objavljenje u mediju“ sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Jasminke Đojinčević s naslovom „Popravljanje štete od terorističkih akata“ sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić.

j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zrinke Radić a s naslovom „Bezposjedovna osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima- uloga upisnika i namirenje vjerovnika“ sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Nikola Gavella.

k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nade Mikulandra s naslovom „Koegzistencija posebnih stvarnopravnih uređena na području nacionalnog parka Krka“ sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Hano Ernst, prof. emeritus Nikola Gavella.

l) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivane Vrcić s naslovom „Institut javnog bilježništva s osvrtom na promet nekretnina u latinskom tripu notarijata“ sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Nikola Gavella.

ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marije Breber s naslovom „Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana