4. 1. 2012. u 12:16
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:29

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 21. prosinca 2011.

ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Sandre Kovačić naslovom "Otvorenost žena žrtava nasilja u davanju iskaza policiji".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sandre Kovačić naslovom "Otvorenost žena žrtava nasilja u davanju iskaza policiji" sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Gordana Pavleković.

ad 3.
Prihvaća se završni rad Dalibora Franulovića s naslovom „Usporedba resora unutarnjih poslova u nekoliko zemalja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Dalibora Franulovića s naslovom „Usporedba resora unutarnjih poslova u nekoliko zemalja“ sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sanje Labinjanin s naslovom „Međunarodnopravni i europskopravni aspekti tradicionalne suradnje europske regije“ sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Josipa Alebića s naslovom „Uloga i postupanje osnovne škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Josip Janković.

ad. 5.
a) Borisu Kelemenu polazniku poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Sonji Bulić polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Stvarnopravna raspolaganja pravom građenja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

c) Zoranu Opačiću polazniku poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pravno uređenje općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika na međunarodnoj razini“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jasenko Marin.

d) Ani Brkić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Razlika između izravne i neizravne namjere kod kaznenog djela ubojstva u praksi Županijskog suda u Zadru“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

e) Barbari Vlah polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednosti“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Biserke Pavković Fućak s naslovom „Sporovi male vrijednosti kroz razvoj građanskog procesnog prava s posebnim osvrtom na uređenje europskog prava“ sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tatjane Kostel s naslovom „Ekološki porezi“ sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljiljane Rogić Šneperger s naslovom „Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave poslovima udomiteljstva“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana