7. 11. 2011. u 10:09
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:28

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 26. listopada 2011.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Marina Bonačića naslovom "Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marina Bonačića s naslovom "Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja" sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas;

b) Prihvaća se magistarski rad Krešimira Čupića naslovom "Odgovornost za neimovinsku štetu prouzročenu povredom ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Krešimira Čupića s naslovom "Odgovornost za neimovinsku štetu prouzročenu povredom ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima" sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Nina Tepeš.

ad 3.
Prihvaća se završni rad Marine Gjorgievske s naslovom „Povezanost i korelati roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marine Gjorgievske s naslovom „Povezanost i korelati roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole“ sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Dalibora Franulovića s naslovom „Usporedba resora unutarnjih poslova u nekoliko zemalja“ u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc Ivan Koprić, prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tamare Bartoli Kos s naslovom „Harmonizacija oporezivanja dobiti trgovačkih društava u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ksenije Vržine s naslovom «Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Goran Tomašević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.


ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu promjene teme magistarskog rada Silvije Kancijan s naslovom „Stavovi prema osobama s invaliditetom“ sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

ad. 7.
Aniti Dučkić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica“
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

ad. 8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Livije Šrajbek s naslovom „Odgovornost pravne osobe u kaznenom i prekršajnom postupku“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Bude-Strinić s naslovom „Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza: prikaz slučaja“ u sastavu: prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana