12. 7. 2011. u 15:30
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:27

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 29. lipnja 2011.

ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Magistarski rad Amire Hadžić s naslovom „Stranke i zastupnici u paternitetskim i maternitetskim postupcima“ ne prihvaća se.


b) Prihvaća se magistarski rad Vlade Sirotića s naslovom „Uvjetna odgoda kaznenog progona punoljetnog počinitelja kaznenog djela“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vlade Sirotića s naslovom „Uvjetna odgoda kaznenog progona punoljetnog počinitelja kaznenog djela“ sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapa, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Gordane Panić s naslovom «Profesionalni stres u policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalom radu» u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Manuele Karas Bosiljevac s naslovom «Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu» u sastavu: doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Željka Kamenov.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Doc. dr. sc. Nina Tepeš imenuje se komentoricom pri izradi magistarskog rada Krešimira Ćupića s naslovom «Odgovornost za neimovinsku štetu prouzročenu povredom ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima».

ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Marine Gjorgievske s naslovom «Povezanost i korelati roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole»» u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Ivani Koštarić Fegeš polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Ugovor o selektivnoj distribuciji“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Branku Skerlevu polazniku poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Privatnopravna odgovornost iz prospekta“.
Za mentore se imenuju prof. dr. sc. Petar Miladin i doc. dr.sc. Hrvoje Markovinović.

c) Mirjani Tomić-Martinović polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Načelo socijalne i porezne pravednosti u hrvatskome poreznom sustavu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

ad. 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Josipu Alebiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga i postupanje osnovne škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja“.
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Maja Laklija.

b) Siniši Česija polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Marineli Baboselac-Marić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 8.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ane Skorin Luketa s naslovom „Načelo zakonitosti u kaznenom pravu zemalja islamske tradicije“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Harija Sijerčić Čolić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Barbare Vlah s naslovom „Prijevara u sustavu poreza na dodanu vrijednost“ sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Veronike Kordić s naslovom „Polica životnog osiguranja kao sredstvo osiguranja potraživanja“ sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Marko Baretić.

ad. 9.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

 

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Anite Dukčić s naslovom «Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika kršćanskih zajednica» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Stipan Tadić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Gordane Daniel s naslovom «Evaluacija u superviziji» u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana