3. 6. 2011. u 10:38
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:26

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 25. svibnja 2011.

ad. 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Anamarije Kvaternik s naslovom „Pravo okrivljenika na obranu šutnjom - normativna ograničenja i praktična primjena“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Anamarije Kvaternik s naslovom „Pravo okrivljenika na obranu šutnjom - normativna ograničenja i praktična primjena“ sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

b) Prihvaća se magistarski rad Katice Ivanoske s naslovom „Postupak upisa u sudski registar“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Katice Ivanoske s naslovom „Postupak upisa u sudski registar“ sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Lidije Bjelonjić Karačić s naslovom „Pravna stečevina Europske unije i hrvatski sustav oporezivanja dohotka“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maje Turković s naslovom „Suvremena porezna načela“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.


ad 4.
a) Prihvaća se završni rad Milice Rihter s naslovom „Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Milice Rihter s naslovom „Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Josip Janković.

b) Prihvaća se završni rad Vedrane Tomić s naslovom „Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vedrane Tomić s naslovom „Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


ad. 5.
a) Umjesto akademika Eugena Pusića za mentora pri izradi magistarskog rada Višnje Ljubičić s naslovom „Središnja tijela državne uprave u području zaštite i promicanja ljudskih prava“, imenuje se prof. dr. sc. Željko Pavić.

b) Umjesto prof. dr. sc. Dragana Medvedovića za mentora pri izradi magistarskog rada Šime Čolaka s naslovom „Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske“, imenuju se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i doc. dr. sc. Marko Šikić.

ad. 6.
a) Igoru Periši polazniku poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Trgovački statusni izvanparnični postupci“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

b) Vesni Trut polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Usklađenog plaćenog rada i obiteljskog života pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske“.
Za mentore se imenuju prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik i prof. dr. sc. Siniša Zrinščak.

c) Snježani Šijanski polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Suvremeni terorizam i njegovo suzbijanje u hrvatskom kaznenom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad. 7.
Mireli Skelac polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Maji Kolega polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psihologa/inja“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić.

ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Alme Bernat s naslovom „Razvoj novog modela rada centra za socijalnu skrb na području grada Zagreba“ sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Vlado Puljiz


ad. 9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Siniše Česija s naslovom «Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih radnika centara za socijalnu skrb» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Maja Laklija.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Josipa Alebića s naslovom «Uloga i postupanje osnovne škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Josip Janković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marinele Baboselac-Marić s naslovom «Psihosocijalni korelati zadovoljstva poslom policijskih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana