3. 5. 2011. u 11:07
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:26

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 27. travnja 2011.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Sanje Udženija s naslovom „Oporezivanje dobiti od poslovanja banaka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sanja Udženija s naslovom „Oporezivanje dobiti od poslovanja banaka“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

b) Prihvaća se magistarski rad Milene Papić s naslovom „Maloljetni počinitelji prekršaja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Milene Papić s naslovom „Maloljetni počinitelji prekršaja“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin.

c) Prihvaća se magistarski rad Mirande Gulišija s naslovom „Zastara u prekršajnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Mirande Gulišija s naslovom „Zastara u prekršajnom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vedrane Tomić s naslovom «Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Krešimira Oreškovića s naslovom «Institucija ombudsmana s posebnim osvrtom na ustavno-pravni položaj pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Smiljko Sokol, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

ad 4.
a) Aleksandri Vidovič polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Nezakoniti dokazi: usporedba slovenskog i hrvatskog kaznenog procesnog prava i prakse Europskog suda za ljudska prava“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

b) Ljiljani Stipišić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Izručenje kao oblik međunarodne kaznenopravne pomoći“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 5.
a) Ani Milljenović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom «Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.

b) Doc. dr. sc. Maji Laklija polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Iskustva voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Kolega s naslovom «Zadovoljstvo poslom i potreba za supervizijom kod školskih psihologa/inja» u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić.

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana