4. 4. 2011. u 13:15
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 30. ožujka 2011.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Maria Vojvodića s naslovom „Politički delikt i garantivna funkcija kaznenog zakona u totalitarnoj državi: Normativni i stvarni karakter kaznenog postupka protiv kardinala Alojzija Stepinca 1946. godine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Maria Vojvodića s naslovom „Politički delikt i garantivna funkcija kaznenog zakona u totalitarnoj državi: Normativni i stvarni karakter kaznenog postupka protiv kardinala Alojzija Stepinca 1946. godine“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo;

b) Prihvaća se magistarski rad Ivane Špehar Janković s naslovom „Pritvorska osnova iz članka 102 stavak 1 točka 4 Zakona o kaznenom postupku: zakonski ciljevi i procesna stvarnost“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivane Špehar Janković s naslovom „Pritvorska osnova iz članka 102 stavak 1 točka 4 Zakona o kaznenom postupku: zakonski ciljevi i procesna stvarnost“ sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ive Brkića s naslovom «Posredno počiniteljstvo» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc Petar Novoselec, prof. dr. sc. Igor Bojanić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Aleksandre Leljak s naslovom «Okolnosti važne za odmjeravanje kazne» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tonćija Petkovića s naslovom «Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ksenije Vržine s naslovom «Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu» u sastavu: prof. dr. sc. Goran Tomašević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas;

ad 4.
a) Zlatku Slišku polazniku poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Rane roditeljske poruke djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i bez njih“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Josip Janković.

b) Tomislavu Lukcu polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Transnacionalni kriminal grupa i zločinačkih organizacija u jugoistočnoj Europi“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Svjetlani Harambašić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneno djelo pranja novca u međunarodnom i poredbenom kaznenom pravu i njegov utjecaj na hrvatsko kazneno pravo“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

d) Tereziji Kralj polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

e) Marijani Valjan Harambašić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kaznenopravna zaštita maloljetnih i punoljetnih osoba od nasilja u obitelji – de lege lata i de lege ferenda“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

f) Dragici Čižmešija polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Prometno prekršajno pravo u pravnom sustavu Republike Hrvatske i njegovo usaglašavanje s europskim pravom“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović

g) Hrvoju Sladiću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

h) Marinu Bonačiću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

i) Marini Gjorgievskoj polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom «Povezanost i korelati roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 5.
Vedrani Tomić, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vesne Trut s naslovom „Interferencija obiteljskog života i plaćenog rada pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske“ sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Darija Maslić Seršić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branka Skerleva s naslovom „Privatnopravna odgovornost iz prospekta“ sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić;


ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ane Miljenović s naslovom «Neka obilježja razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica» u sastavu: prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Daniela Bratković;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada doc. dr. sc. Maje Laklija s naslovom «Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana