16. 3. 2011. u 09:34
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 23. veljače 2011.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj“ sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

b) Prihvaća se magistarski rad Katarine Ćutuk s naslovom „Nastanak i uloga Nacrta zajedničkog referentnog okvira (NZRO)“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Katerine Ćutuk s naslovom „Nastanak i uloga Nacrta zajedničkog referentnog okvira (NZRO)“ sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Siniša Petrović.

c) Prihvaća se magistarski rad Tajane Vrban s naslovom „Javna davanja kod dohotka od nesamostalnog rada – međunarodni aspekti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tajane Vrban s naslovom „Javna davanja kod dohotka od nesamostalnog rada – međunarodni aspekti“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić.

d) Prihvaća se magistarski rad Maria Kubine s naslovom „Kaznena djela zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko –podravske županije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Maria Kubine s naslovom „Kaznena djela zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko–podravske županije“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

e) Prihvaća se magistarski rad Marijana Bitange s naslovom „Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marijana Bitange s naslovom „Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

f) Prihvaća se magistarski rad Nataše Nazor-Jovović s naslovom „Reforma sustava sigurnosnih mjera u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Nataše Nazor-Jovović s naslovom „Reforma sustava sigurnosnih mjera u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vanje Šimunović s naslovom «Položaj žena u kaznenom pravosuđu s osvrtom na izvršenje kazne zatvora (kriminološki i penološki aspekti)» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katice Ivanoske s naslovom «Postupak upisa u sudski registar» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. emeritus Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Udženije s naslovom „Oporezivanje dobiti od poslovanja banaka“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad 4.
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović imenuje se mentorom u postupku izrade magistarskog rada Maje Turković s naslovom «Suvremena porezna načela», umjesto prof. emeritusa Božidara Jelčića.


ad. 5.
Razrješuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Amire Hadžić s naslovom «Stranke i zastupnici u paternitetskim i maternitetskim postupcima» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Amire Hadžić s naslovom «Stranke i zastupnici u paternitetskim i maternitetskim postupcima» u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

ad. 6.
a) Stojanu Banoviću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Radovanu Fumiću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Razlike kaznenog djela razbojništva i iznude“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Branku Plenče polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kaznenopravna zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtom na zaštitu arheoloških nalazišta“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Martini Šarić polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Ostvarivanje imovinskopravnih zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Tomislavu Sertiću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pranje novca kao kazneno djelo u praksi hrvatskih sudova“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

f) Francu Harapinu polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Razgraničenje kaznenog djela i prekršaja zlouporabe opojnih droga“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

g) Sandri Vučković polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazneni nalog i njegova primjena u praksi Općinskog suda u Pazinu“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirjane Tomić-Martinović s naslovom „Načelo porezne i socijalne pravednosti u hrvatskom poreznom sustavu“ sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvatć.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Terezije Karij s naslovom „Kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Svjetlane Harambašić s naslovom „Kazneno djelo pranja novca u međunarodnom i poredbenom kaznenom pravu i njegov utjecaj na hrvatsko kazneno pravo“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Snježane Šijanski s naslovom „Suvremeni terorizam i njegovo suzbijanje u hrvatskom kaznenom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marijane Valjan Harambašić s naslovom „Kaznenopravna zaštita maloljetnih i punoljetnih osoba od nasilja u obitelji – de lege lata i de lege ferenda“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Hrvoja Sladića s naslovom „Kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ljiljane Stipišić s naslovom „Izručenje u kaznenom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Gordane Križanić s naslovom „Kazneni postupak za ratne zločine u Republici Hrvatskoj“ sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dragice Čižmešije s naslovom „Prometno prekršajno pravo u pravnom sustavu Republike Hrvatske i njegovo usuglašavanje s europskim pravom“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Željko Horvatić.

ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marine Gjorgievske s naslovom «Povezanost i korelati roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franc, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

ad 9.
Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te temu magistarskog rada prijaviti najduže do 31. prosinca 2011.
Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo magistarski rad izraditi i obraniti najduže do 31. prosinca 2012.

Studentima koji se upisuju na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, a prethodno su bili upisani na poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti ili poslijediplomske specijalističke studije ovog fakulteta, iznos školarine umanjuje se srazmjerno broju ECTS bodova koji im se priznaju s prethodno upisanih studija.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana