12. 1. 2011. u 12:21
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:24

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 22. prosinca 2010.


ad 3.
Prihvaća se magistarski rad Marčele Štefanuti s naslovom „Ostvarivanje roditeljske skrbi prema Obiteljskom zakonu s osvrtom na primjenu u sudskoj praksi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marčele Štefanuti s naslovom „Ostvarivanje roditeljske skrbi prema Obiteljskom zakonu s osvrtom na primjenu u sudskoj praksi“ sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. emeritus Mira Alinčić.

ad 4.
Prihvaća se završni rad Marka Letine s naslovom „Nova prava putnika u zračnom prijevozu i hrvatsko pravo“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marka Letine s naslovom „Nova prava putnika u zračnom prijevozu i hrvatsko pravo“ sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, akademik Jakša Barbić.

ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maria Vojvodića s naslovom «Politički delikt i garantivna funkcija kaznenog zakona u totalitarnoj državi: Normativni i stvarni karakter kaznenog postupka protiv kardinala Alojzija Stepinca 1946. godine» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tajane Vrban s naslovom «Javna davanja kod dohotka od nesamostalnog rada – međunarodni aspekti» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Barbare Garić Neđela s naslovom «Mješoviti ugovori u pravu Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Emira Pašanovića s naslovom «Modeli nadnacionalne suradnje u 21. stoljeću: regionalne integracije u Europi, Africi i Južnoj Americi» u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Milice Rihter s naslovom «Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Josip Janković.

ad. 7.
a) Vanji Šimunović polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Položaj žene u kaznenom pravosuđu s osvrtom na izvršenje kazne zatvora (kriminološki i penološki aspekti) “.
Za mentora se imenuje prof. emeritus Zvonimir Šeparović.

b) Krešimiru Oreškoviću polazniku poslijediplomskog studija iz javnog prava i javne uprave odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Institucija ombudsmana s osvrtom na ustavno-pravni položaj pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Smiljko Sokol.

c) Gordani Panić polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Profesionalni stres u policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalnom radu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dean Ajduković.

ad. 8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Stojana Banovića s naslovom «Kazneno djelo utaja poreza i drugih davanja prema kaznenom zakonu Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Franca Harapina s naslovom «Razgraničenje kaznenog djela i prekršaja zlouporabe opojnih droga» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Radovana Fumića s naslovom «Razlike kaznenog djela razbojništva i iznude» u sastavu:prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sandre Vučković s naslovom «Kazneni nalog i njegova primjena u praksi Općinskog suda u Pazinu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tomislava Sertića s naslovom «Pranje novca kao kazneno djelo u praksi hrvatskih sudova» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sonje Bulić s naslovom «Stvarnopravna raspolaganja pravnom građenja» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zlatka Sliška s naslovom «Rane roditeljske poruke djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i bez njih» u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Josip Janković.
h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nataše Jeromele Mauše s naslovom «Kazna oduzimanja slobode u novijem hrvatskom kaznenom i izvršnom kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović.

ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Mirele Skelec s naslovom «Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Anđelka Peko.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana