6. 10. 2010. u 08:54
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:20

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 29. rujna 2010.


ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Ivana Pavličevića s naslovom „Postojeća i potencijalna ljudska prava u području oporezivanja i njihova zaštita“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivana Pavličevića s naslovom „Postojeća i potencijalna ljudska prava u području oporezivanja i njihova zaštita“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

ad 3.
Prihvaća se završni rad Sunčane Kusturin s naslovom «Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sunčane Kusturin s naslovom «Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Rusac.

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirte Mandić s naslovom „Arbitražno rješavanje sporova između država“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Majde Rubić s naslovom „Uloga Odbora regija u razvojnoj politici članica EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vande Božić s naslovom „Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog djela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirande Gulišije s naslovom „Zastara u prekršajnom pravu“. u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maria Kubine s naslovom „Kaznena djela zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko-podravske županije“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jelene Lovrek s naslovom „Žene kao žrtve ratnih zločina u ratu na području bivše Jugoslavije“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Voller Jakšić s naslovom „Odnos zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katarine Ćutuk s naslovom „Nastanak i uloga Nacrta zajedničkog referentnog okvira (DCFR)“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Višnje Matić s naslovom «Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

ad. 6.
Tajani Vrban, polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se promjena tema magistarskog rada s naslovom „Javna davanja kod dohotka od nesamostalnog rada – međunarodni aspekti“ umjesto “Međunarodno aspekti oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj“.

ad. 7.
a) Sanji Labinjanin polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom «Međunarodnopravni i europskopravni aspekti transnacionalne suradnje europskih regija».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

b) Nataši Nazor Jovović, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Reforma sustava sigurnosnih mjera u hrvatskome kaznenom zakonodavstvu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Tonćiju Petkoviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Kseniji Krpan, polaznici poslijediplomskog studija iz „Fiskalni sustav i fiksana politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Oporezivanje neprofitnih organizacija“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

ad. 8.
Marku Letina polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema završnog rada s naslovom «Nova prava putnika u zračnom prijevozu i hrvatsko pravo».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

ad.9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Martine Džankić Plastić s naslovom «Sporazum dioničara» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivane Koštarić Fegeš s naslovom «Ugovor o selektivnoj distribuciji» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Krešimira Oreškovića s naslovom «Institucija ombudsmana s posebnim osvrtom na ustavno-pravni položaj pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Smiljko Sokol, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

ad.10.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Barbare Garić Neđela s naslovom «Mješoviti ugovori u pravu Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Emira Pašanovića s naslovom «Modeli nacionalne suradnje u 21. stoljeću: regionalne integracije u Europi, Africi i Južnoj Americi“ » u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budisalv Vukas.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Vedrane Tomić s naslovom «Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima» u sastavu: prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana