27. 5. 2010. u 12:07
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 26. svibnja 2010.


ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Maje Josipović s naslovom „Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Maje Josipović s naslovom „Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Gorana Tomašević.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marjana Bitange s naslovom «Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elilzabeta Ivičević Karas:

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirka Grujića s naslovom «Kaznenopravni institut beznačajno djelo u praksi državnog odvjetništva» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Elilzabeta Ivičević Karas.

ad 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Ljerke Tuđa-Družinec s naslovom «Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

ad. 5.
a) Mirti Mandić, polaznici poslijediplomskog studija iz međunarodnog javnog i privatnog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Arbitražno rješavanje sporova između država“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Budislav Vukas.

b) Majdi Rubić, polaznici poslijediplomskog studija iz europskog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Uloga Odbora regija u razvojnoj politici članica EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Rodin.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Labinjanin s naslovom «Međunarodnopravni i europskopravni aspekti transnacionalne suradnje europskih regija» u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Željko Pavić

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Aleksandre Vidovič s naslovom «Nezakoniti dokazi: usporedba slovenskog i hrvatskog kaznenog procesnog prava i prakse Europskog suda za ljudska prava» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana