13. 5. 2010. u 13:06
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:18

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 28. travnja 2010.

ad 1.
Na zapisnik sa 4. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2009/10. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće jednoglasno zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 4. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Prihvaća se magistarski rad Dragice Grujić s naslovom „Nasilje u obitelji: materijalnopravni i procesnopravni aspekti u kaznenom i prekršajnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dragice Grujić s naslovom „Nasilje u obitelji: materijalnopravni i procesnopravni aspekti u kaznenom i prekršajnom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović;

b) Prihvaća se magistarski rad Hrvoja Filipovića s naslovom „Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Hrvoja Filipovića s naslovom „Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Leo Cvitanović;

c) Prihvaća se magistarski rad Krešimira Đuranovića s naslovom „Sustav kaznene i stegovne odgovornosti u Hrvatskoj vojsci 1991.-2008.“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Krešimira Đuranovića s naslovom „Sustav kaznene i stegovne odgovornosti u Hrvatskoj vojsci 1991.-2008.“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

d) Prihvaća se magistarski rad Darka Ivančana s naslovom „Nadležnost međunarodnih i nacionalnih kaznenih sudova za ratne zločine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Darka Ivančana s naslovom „Nadležnost međunarodnih i nacionalnih kaznenih sudova za ratne zločine“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Branke Burčul Batur s naslovom «Izbjegavanje porezne obveze –institucionalni, društveni i psihološki okvir» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. emeritus Božidar Jelčić;
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Helene Huljev s naslovom «Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Antuna Nulleshija s naslovom «Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti» u sastavu: doc. dr. sc. Elilzabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Jeleni Lovrek, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Žene kao žrtve ratnih zločina u ratu na području bivše Jugoslavije“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
 

b) Vandi Božić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog djela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Mirandi Gulišija, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Zastara u prekršajnom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Sanji Voller Jakšić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Odnos zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Daliboru Franuloviću, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija „Javno pravo i javna uprava“ odobrava se tema završnog rada s naslovom «Usporedba resora unutarnjih poslova u nekoliko zemalja».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić.

f) Krešimiru Čupiću, polazniku poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Odgovornost za neimovinsku štetu prouzročenu povredom ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Sergeju-Augustinu Erdelju, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Nadi Petković, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Model grupne supervizije psihosocijalnog rada».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Sunčani Kusturin, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dean Ajduković.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirte Mandić s naslovom «Arbitražno rješavanje sporova između država» u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Davorin Lapaš;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Majde Rubić s naslovom «Uloga Odbora regija u razvojnoj politici članica EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku» u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tamare Bartoli Kos s naslovom «Harmonizacija oporezivanja dobiti trgovačkih društava u Europskoj uniji» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić;

ad. 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marka Letine s naslovom «Nova prava putnika u zračnom prijevozu i hrvatsko pravo» u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, akademik Jakša Barbić.
 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana