7. 4. 2010. u 11:43
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:18

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 31. ožujka 2010.


ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Marije Kujundžija s naslovom „Odgovorne osobe prema ugovoru o građenju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marije Kujundžija s naslovom „Odgovorne osobe prema ugovoru o građenju“ sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać;

b) Prihvaća se magistarski rad Ljubomira Mikića s naslovom „Zaštita ljudskih prava i sloboda u poreznom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ljubomira Mikića s naslovom „Zaštita ljudskih prava i sloboda u poreznom pravu“ sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović;

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maje Josipović s naslovom «Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Goran Tomašević;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katarine Sokić s naslovom «Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti» u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Saša Nikšić;

ad 4.
a) Ajki Ševerdija, polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Dodjela prava na održavanje državnih trajektnih linija i pravo konkurencije u Republici Hrvatskoj “.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Katarini Ćutuk, polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Nastanak i uloga Nacrta zajedničkog referentnog okvira (DCFR)“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

c) Aleksandri Leljak, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Okolnosti važne za odmjeravanje kazne“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

d) Mariu Kubina, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kaznena djela zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko-podravske županije“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

e) Mileni Papić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Maloljetni počinitelji prekršaja“Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

f) Mladenu Kršnjavi, polazniku poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Korporativno upravljanje u Hrvatskoj s komparativnim prikazom u zemljama Europske unije“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sanje Voller Jakšić s naslovom «Odnos zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Krešimira Čupića s naslovom «Odgovornost za neimovinsku štetu prouzročenu povredom ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Nina Tepeš;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirande Gulišije s naslovom «Zastara u prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana