2. 3. 2010. u 10:56
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:17

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 24. veljače 2010.


ad. 2.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tatjane Babić s naslovom «Položaj i ulog liječnika u kaznenom postupku – svjedok, vještak, tužitelj, okrivljenik » u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas,

b) Umjesto prof. dr. sc. Ive Josipovića za mentora pri izradi magistarskog rada Marijan Bitange s naslovom «Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru», imenuje se prof. dr. sc. Zlata Đurđević,

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nikole Eterovića s naslovom «Načelo razmjernosti kao osnova primjene mjera opreza u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas,

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hrvoja Filipovića s naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanje kaznenog postupka» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Anamarije Kvaternik s naslovom «Pravo okrivljenika na obranu šutnjom – normativna ograničenja i primjena u praksi Županijskog suda u Rijeci» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas,

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vlade Sirotića s naslovom «Uvjetna odgoda kaznenog progona prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Špehar s naslovom «Opasnost uznemiravanja javnosti – pritvorska osnova iz čl. 102. st. 1. toč. 4 Zakona o kaznenom postupku i surogat u prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

ad 3.

Prihvaća se magistarski rad Dražena Jakovine s naslovom „Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dražena Jakovine s naslovom „Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem“ sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, akademik Jakša Barbić.

ad 4.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marije Kujundžije s naslovom «Odgovorne osobe prema ugovoru o građenju» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

ad. 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad doc. dr. sc. Silvie Rusac s naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

ad. 6.

a) Kseniji Vržina, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenoprocesnom zakonodavstvu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

b) Antunu Nulleshia polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad. 7.

Vesni Orač, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom «Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

ad. 8.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vande Božić s naslovom «Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog dijela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maria Kubina s naslovom «Kaznena djela zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko-podravske županije» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branke Bučul Batur s naslovom «Izbjegavanje porezne obveze – institucionalni, društveni i psihološki okvir» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. emeritus Božidar Jelčić,

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Helene Huljev s naslovom «Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat,

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Borisa Kelemena s naslovom «Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku» u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić,

ad. 9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sergej-Augustina Erdelje s naslovom «Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi: motiviranost i stavovi ravnatelja» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dušan Milinković,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sunčane Kusturin s naslovom «Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Dean Ajduković,

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nade Petković s naslovom «Model grupne supervizije psihosocijalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Branka Sladović Franc.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana