12. 1. 2010. u 13:41
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:17

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 23. prosinca 2009.

ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Školarine za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) pravni studij uplaćuju se na žiro račun fakulteta, s time da se 30% pojedine školarine raspoređuje za opće troškove poslijediplomskog studija, odnosno fakulteta, a 70% za troškove smjera poslijediplomskog studija kojeg je pojedini student upisao.

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Prihvaća se magistarski rad Anice Drmić s naslovom „Disciplinska odgovornost državnih službenika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Anica Drmić s naslovom „Disciplinska odgovornost državnih službenika“ sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Prihvaća se magistarski rad Tatjane Šurina s naslovom „Troškovi oporezivanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tatjane Šurina s naslovom „Troškovi oporezivanja“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić.

c) Prihvaća se magistarski rad Brune Moslavca s naslovom „Odbačaj kaznene prijave zbog nedostatka dokaza“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Brune Moslavca s naslovom „Odbačaj kaznene prijave zbog nedostatka dokaza“ sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Goranki Ramljak, polaznici poslijediplomskog studija „Fiskalni sustava i fiskalna politika“ odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Transferne cijene kod oporezivanja dobiti“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Višnji Matić, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema magistarskog specijalističkog rada s naslovom «Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Razrješuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Antuna Nulleshia s naslovom „Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, akademik Lujo Margetić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Antuna Nulleshia s naslovom „Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić,

ad. 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Katarine Ćutuk s naslovom «Nastanak i uloga Nacrta zajedničkog referentnog okvira (DCFR)» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ajke Ševerdije s naslovom «Dodjela prava na održavanje državnih trajektnih linija i pravo konkurencije u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ksenije Vržine s naslovom «Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenoprocesnom zakonodavstvu» u sastavu:prof. dr. sc. Goran Tomašević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

ad. 8.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Dalibora Franulovića s naslovom «Ustroj organizacija za obavljanje unutarnjih poslova» u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Gordana Marčetić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Vesne Orač s naslovom «Analiza korištenja kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana