29. 9. 2009. u 09:22
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:15

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini – 23. rujna 2009.


ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Josipa Pavličeka s naslovom «Kriminalistička pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Josipa Pavličeka s naslovom «Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata» sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Duško Modly.

b) Prihvaća se magistarski rad Zvonka Kovačića s naslovom «Mogućnost unapređenja odgojen mjere pojačane brige i nadzora».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Zvonka Kovačića s naslovom «Mogućnost unapređenja odgojen mjere pojačane brige i nadzora» sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

c) Prihvaća se magistarski rad Barbare Preložnjak s naslovom «Ugovor o osiguranju života vezan za investicijske fondove».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Barbare Preložnjak s naslovom «Ugovor o osiguranju života vezan za investicijske fondove» sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

d) Prihvaća se magistarski rad Dubravke Bevandić s naslovom «Građanskopravna zaštita prava na privatnost fizičkih osoba».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dubravke Bevandić s naslovom «Građanskopravna zaštita prava na privatnost fizičkih osoba» sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. emeritus Nikola Gavella.

e) Prihvaća se magistarski rad Tamare Bartoli-Kos s naslovom «Porezno pravo Europske unije».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tamare Bartoli-Kos s naslovom «Porezno pravo Europske unije» sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Krešimira Đuranovića s naslovom «Sustav kaznene i stegovne odgovornosti u Hrvatskoj vojsci 1991.-2008.» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Darka Ivančana s naslovom «Nadležnost međunarodnih i nacionalnih kaznenih sudova za ratne zločine» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hrvoja Filipovića s naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Brune Moslavca s naslovom «Odbačaj kaznene prijave zbog nedostatka dokaza» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

ad 4.
a) Davoru Rajčiću, polazniku poslijediplomskog studija iz pravnih znanosti-upravno političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Marijanu Bitangi, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivo Josipović.

ad. 5.
Ljerki Tuđa-Družinec, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema magistarskog specijalističkog rada s naslovom «Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta supervizije na supervizijski proces».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Antuna Nulleshia s naslovom «Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, akademik Lujo Margetić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ive Brkića s naslovom «Posredno počiniteljstvo» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Milene Papić s naslovom «Maloljetni počinitelji prekršaja» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipovićprof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin.

ad. 7.
a)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Silvije Rusac s naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Višnje Matić s naslovom «Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana