30. 4. 2009. u 10:54
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:13

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini – 29. travnja 2009.


ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Stjepana Klarića s naslovom «Povezanost načina provođenja slobodnog vremena i psihosocijalnog funkcioniranja korisnika Odgojnog doma Ivanec».

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Stjepana Klarića s naslovom «Povezanost načina provođenja slobodnog vremena i psihosocijalnog funkcioniranja korisnika Odgojnog doma Ivanec» u sastavu; prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak

b) Prihvaća se magistarski rad Zlate Torbarine s naslovom «Sport – zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih».

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Zlate Torbarine s naslovom «Sport – zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Dubravka Maleš

c) Prihvaća se magistarski rad Hrvoja Kordića s naslovom «Modeli organizacije državne revizije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku».

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Hrvoja Kordića s naslovom «Modeli organizacije državne revizije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Inge Vezmar Barlek s naslovom «Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tilena Belovića s naslovom «Specifični slučajevi teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu specijalističkog magistarskog rada Jelke Klobučar s naslovom «Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marije Kujundžija s naslovom «Odgovorne osobe prema ugovoru o građenju» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom «Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sanje Udženija s naslovom «Oporezivanje dobiti od poslovanja banaka» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad. 6.
Milici Rihter, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana