26. 2. 2009. u 08:43
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini - 18. veljače 2009.


ad 1.
Na zapisnik sa 3. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće jednoglasno zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 3. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini.

ad 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Usuglašeni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskim studijima upućuje se Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u nadležni postupak.


ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Prihvaća se magistarski rad Srebrenke Pečenjak s naslovom „Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti“.
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić, prof. dr. sc. Ladislav Horvat.

b) Prihvaća se magistarski rad Ine Medunić s naslovom „Ugovori o zajedničkom pothvatu – položaj u pravnom poretku Republike Hrvatske i problem financiranja“
.
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zlate Torbarine s naslovom „Sport – zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjem djece i mladih“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

ad 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Prihvaćaju se izvedbeni planovi poslijediplomskih specijalističkih studija „Psihosocijalni pristup u socijalnom radu“ i “Supervizija psihosocijalnog rada“ po kojima će studirati studenti koji upisuju prvu godinu tih studija u akademskoj 2008/09. godini.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana