26. 2. 2009. u 08:36
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini, 28. siječnja 2009.,


ad 1.
Na zapisnik sa 2. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće jednoglasno zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 2. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini.

ad 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Prihvaća se specijalistički rad Mice Cicak s naslovom „Etička načela u superviziji“.
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc I prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Varele s naslovom „Zloupotreba vladajućeg položaja cijenama u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ine Medunić s naslovom „Ugovori o zajedničkom pothvatu – položaj u pravnom poretku Republike Hrvatske i problem financiranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić, dr. sc. Branko Vukmir.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Stjepana Klarića s naslovom „Povezanost način provođenja slobodnog vremena i ponašanja korisnika Odgojnog doma Ivanec“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Hrvoju Kordiću, polazniku poslijediplomskog znanstvenog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Modeli organizacije državne revizije s posebnim osvrtom na Republike Hrvatsku“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

b) Miroslavi Bešić, polaznici poslijediplomskog znanstvenog studija iz europskog prava, odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Učinkovitost pravne zaštite u postupcima zaštite prava na najam i otkup stanova – studija predmeta iz prakse Hrvatskih željeznica s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alan Uzelac.

c) Anamariji Kvaternik, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pravo okrivljenika na obranu šutnjom – normativna ograničenja i praktična primjena”.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

d) Ivani Špehar, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Opasnost uznemiravanja javnosti – pritvorska osnova iz članka 102. stavka 1. točke 4. Zakona o kaznenom postupku: zakonski ciljevi i procesna stvarnost“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Jelki Klobučar, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada, odobrava se tema specijalističkog rada s naslovom „Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Inge Vezmar Barlek s naslovom „Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Renate Pražetine Kaleb s naslovom „Kazne kao prisilni instrumenti ostvarenja ovrha ili osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Katarine Sunara s naslovom „Osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima“ u sastavu: doc. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

ad 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Molbe za priznavanje ECTS bodova, ostvarenih na studijima drugih visokih učilišta, u svrhu nastavka poslijediplomskih studija, rješavat će voditelji poslijediplomskih studija s ECTS koordinatorom, uzimajući u obzir strukturu ECTS bodova na poslijediplomskim studijima ovog Fakulteta i usporedivost sadržaja nastavnih predmeta.

ad 8.
Vijeće je raspravilo o potrebnim izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima nakon što je dobivena dopusnica za izvođenje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija iz pravnih znanosti.

Zaključeno je da će izmjene i dopune Pravilnika u pisanom obliku u kratkom roku biti proslijeđene svim članovima Vijeća kako bi se do sljedeće sjednice Vijeća mogao uskladiti konačni prijedlog.
 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana