3. 11. 2008. u 14:18
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:11

Zapisnik sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. listopada 2008.


Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Nina Kursar s naslovom «Temeljna obilježja i način financiranja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

b) Prihvaća se magistarski rad Višnje Mišin s naslovom «Medijske slobode i kaznenopravna zaštita časti i ugleda».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

c) Prihvaća se magistarski rad Maje Makar s naslovom «Hrvatski sustav posebnih poreza na promet i njegova prilagodba pravnoj stečevini Europske unije»
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

d) Prihvaća se magistarski rad Vlatke Dajčić s naslovom «Provedba programa poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba u nekim poduzećima u Zagrebu»
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Drago Čengić;

e) Prihvaća se magistarski rad Predraga Fleša s naslovom «Stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj – Pravni položaj stranaca»
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Božidar Bakotić;

f) Ne prihvaća se magistarski rad Ines Jambrek s naslovom «Strategija ljudskih resursa».
Obrazloženje
Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ines Jambrek s naslovom «Strategija ljudskih resursa» koju je Vijeće poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu imenovalo na sjednici održanoj 26. ožujka 2008., podnijelo ja 25. rujna 2008. svoje izvješće o predmetnom radu. Povjerenstvo je zaključilo da rad ne udovoljava standardima znanstvenog rada te da se temeljem njega ne može nastaviti postupak stjecanja magisterija znanosti. Izvješće su potpisala dva člana povjerenstva dok treći član povjerenstva , koji je ujedno i mentor, izvješće nije potpisao niti dao izdvojeno mišljenje. U skladu s tim, riješeno je kao u izreci

ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nikoline Grčić s naslovom «Ugovor o zajmu i ugovor o kreditu» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić, dr. sc. Branko Vukmir;
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Ramljak s naslovom «Oporezivanje elektronske trgovine» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tatjane Šurina s naslovom «Troškovi oporezivanja» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emertus Božidar Jelčić.

ad. 4.
Ivanki Szabo Živković, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Žalba u porezno-upravnom postupku»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

a) Nataši Krušelj-Gaća, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se ispravak naslova odobrene teme magistarskog rada u «Percipirana kvaliteta života institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti».

ad. 5.
a) Josipu Pavličeku, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

b) Dinki Šago, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Dostava u parničnom postupku»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

c) Mariu Vojvodiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Politički delikt i garantivna funkcija kaznenog zakona u totalitarnoj državi: Normativni i stvarni karakter kaznenog postupka protiv kardinala Alojzija Stepinca 1946.g.»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Ini Medunić, polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ugovori o zajedničkom pothvatu – položaj u pravnom poretku RH i problem financiranja»
Za mentora se imenuje dr. sc. Branko Vukmir.

ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog specijalističkog rada Jelice Klobučar s naslovom «Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Antonija Žižak;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Hrvoje Kordića s naslovom «Modeli organizacije državne revizije, s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Manuele Fantina Torbarine s naslovom «Ustavni temelji i pravni odnosi Republike Hrvatske i Svete Stolice» u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, doc. dr. sc. Josip Šalković:

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ane Erjavec s naslovom «Zlouporaba vladajućeg položaja cijenama u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice» u sastavu:prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman

 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana