24. 4. 2008. u 09:32
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:08

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. travnja 2008.

ad. 3.
Prihvaća se magistarski rad Mitra Obradovića s naslovom «Ovrha u hrvatskom poreznom sustavu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

ad. 4.
a) Marčeli Štefanuti, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ostvarivanje roditeljske skrbi prema Obiteljskom zakonu s osvrtom na primjenu u praksi».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

b) Željki Lepan, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Rekreativne tjelesne aktivnosti i kvaliteta života starijih osoba».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zdravka Leutar.

c) Mariji Viduka Lovreković, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kvaliteta života starijih osoba smještenih u domove umirovljenika u Zagrebu».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zdravka Leutar.

d) Šimi Čolaku, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustavi fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tilena Belovića s naslovom «Specifični slučajevi teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

b) menuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dinke Šago s naslovom «Dostavljanje u parničnom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.
 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Josipa Pavličeka s naslovom «Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Duško Modly.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana