4. 2. 2008. u 10:51
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. siječnja 2008.


ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Marine Badžim s naslovom «Oporezivanje nekretnina». Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Ladislav Horvat;

b) Prihvaća se magistarski rad Hrvoja Kordiša s naslovom «Klauzule plaćanja u ugovoru o trgovačkom zastupanju».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir;

c) Prihvaća se magistarski rad Sande Kapetanović s naslovom «Porezni nadzor kod poreza na dohodak i poreza na dobit».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović;

d) Prihvaća se magistarski rad Katarina Levak s naslovom «Porez na dobit».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

ad. 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivana Glavića s naslovom «Kazneno djelo zlouporabe čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Petar Miladin.

ad. 4.
Aniti Jaman, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Nasilje među djecom u ustanovama socijalne skrbi».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Branka Sladović Franz.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.5.
Sanji Paunović, polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Prestanak žiga u hrvatskom, međunarodnom i europskom žigovnom pravu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.

ad.6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Koraljke Matejčić s naslovom «Stjecanje prava vlasništva posebnog dijela nekretnine nadogradnjom, dogradnjom i prenamjenom dijela nekretnine» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marčele Štefanuti s naslovom «Ostvarivanje roditeljske skrbi prema Obiteljskom zakonu s osvrtom na primjenu u praksi» u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. emeritus Mira Alinčić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivice Mihocija s naslovom «Prijeka potreba kao predpostavka nužne obrane» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana