31. 1. 2008. u 10:44
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:05

 ad. 2.

Prihvaća se magistarski rad Željka Rožmana s naslovom «Porezno opterećenje i granica oporezivanja u poreznom sustavu Republike Hrvatske».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emertius Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

 

ad. 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hrvoje Kordiša s naslovom «Klauzule plaćanja u ugovoru o trgovačkom zastupanju» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sadne Kapetanović s naslovom «Porezni nadzor kod poreza na dohodak i porezan na dobit» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željke Lončarević s naslovom «Postupak utvrđivanja poreza» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivana Pavličevića s naslovom «Postojeća i potencijalna ljudska prava u području oporezivanja i njihova zaštita» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katarine Levak s naslovom «Porez na dobit» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Bojane Skenderović s naslovom «Obveza osiguratelja na informiranje ugovaratelja/osiguranika prema ugovoru o osiguranju» u sastavu: doc. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

ad. 4.

Ivanu Glaviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kazneno djelo zlouporabe čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

 

Ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marijana Bitange s naslovom «Hrvatsko pravo o pritvoru s praksom Općinskog suda u Zadru» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Anamarije Kvaternik s naslovom «Pravo okrivljenika na obranu šutnjom – normativna ograničenja i primjena u praksi Županijskog suda u Rijeci» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivane Špehar s naslovom «Opasnost uznemiravanja javnosti – pritvorska osnova iz čl. 102 st. 1. toč. 4 Zakona o kaznenom postupku i surogat u prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Katice Ivanoska s naslovom «Postupak upisa u sudski registar» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić, doc. dr. sc. Petar Miladin.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana