31. 1. 2008. u 10:43
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:05

 ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

a) Prihvaća se magistarski rad Jasminke Kelemen Klarić s naslovom «Prilagodbe razvoja hrvatske poljoprivrede zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU»
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. emertius Božidar Jelčić

ad. 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Davora Iljkića s naslovom «Kaznenopravni i kriminalistički aspekti trgovanja ljudima» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirele Barać s naslovom «Fiskalni aspekti pridruživanja Hrvatske europskoj uniji» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Renata Perić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tamare Bartoli Kos s naslovom «Porezno pravo Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željka Rožmana s naslovom «Porezno opterećenje i granica oporezivanja u poreznom sustavu Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marine Badžim s naslovom «Oporezivanje nekretnina» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Ladislav Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

ad. 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Hrvoju Kordišu, polazniku poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Klauzule plaćanja u ugovoru o trgovačkom zastupanju».
Za mentora se imenuje dr. sc. Branko Vukmir.

b) Romani Kusić, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Metode utvrđivanja porezne osnovice, s posebnim osvrtom na metodu procjene».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

c) Bojani Skenderović, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Obveza osiguratelja na informiranje ugovaratelja/osiguranika prema ugovoru o osiguranju».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.

d) Maji Josipović, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

e) Višnji Mišin, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Medijske slobode i kaznenopravna zaštita časti i ugleda».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad.5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Saše Vujanovića s naslovom «Temeljna načela hrvatskog izvršnog prekršajnog prava» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ivo Josipović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dragice Grujić s naslovom «Nasilje u obitelji: Materijalnopravni i procesnopravni aspekti u kaznenom i prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Petar Novoselec;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maria Vojvodića s naslovom «Politički delikti i garantivna funkcija kaznenog zakona u totalitarnoj državi: Normativni i stvarni karakter kaznenog postupka protiv kardinala Alojzija Stepinca 1946.g.» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Juraj Batelja.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana