31. 1. 2008. u 10:41
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:43

 ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Vanje-Ivana Savića s naslovom «Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, dr. sc. Branko Vukmir;

b) Prihvaća se magistarski rad Vedrana Đulabića s naslovom «Upravni aspekti regionalne politike».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Božo Grafenauer;

c) Prihvaća se magistarski rad Helene Hašpl Jurić s naslovom «Aktivno starenje umirovljenika».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

ad. 3/1.
Zvonimiru Jeliniću, polazniku poslijediplomskog studija iz europskog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustave besplatne i subvencionirane pravne pomoći».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad. 3/2.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Bojane Skenderović s naslovom «Obaveza osiguranja na informiranje ugovaratelja/osiguranika prema ugovoru o osiguranju» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana