31. 1. 2008. u 10:38
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:42

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Maje Damjanović s naslovom "Porezni tretman stalnih poslovnih jedinica".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

b) Prihvaća se magistarski rad Nikole Mustača s naslovom "Revizija proračuna jedinica područje samouprave".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

c) Prihvaća se magistarski rad Davorke Bedić s naslovom "Financiranje obrazovanja".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović

Ad. 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nele Ladić s naslovom «Financiranje zdravstva kao privatnog, javnog i meritornog dobra» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčićm, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

a) Maji Munivrana, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dalide Rittossa s naslovom «Seksualni delikti na štetu djece» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić;

Ad. 3/1.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maje Munivrana s naslovom «Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Igor Bojanić;

Ad. 4.
a) Damiru Brnetiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kaznenopravna zaštita od torture».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Aniti Hodak, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Instrumenti financiranja bržeg razvoja područja posebne državne skrbi».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

c) Marko Verović, polaznik poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Privatnopravna zaštita industrijskog dizajna».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dubravke Bevandić s naslovom «Građanskopravna zaštita prava na privatnost fizičkih osoba» u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. emeritus Nikola Gavella;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivana Katalinića s naslovom «Temeljne značajke delikta nasilja na području Primorsko-goranske županije» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Brune Moslavca s naslovom «Odbačaj kaznene prijave zbog nedostatka dokaza» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana