31. 1. 2008. u 10:37
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:41

 Ad. 2.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Rački s naslovom «Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga u hrvatskom pravu i u pravu europskog žiga» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir.

Ad. 3.
a) Iliji Franjić, polazniku poslijediplomskog studija kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kaznenopravna zaštita oružanih snaga».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Nataši Krušelj Gaća, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Percipirana kvaliteta življenja kod institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

c) Manueli Karas Bosiljevac, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

d) Zvonimiru Dodigu, polazniku poslijediplomskog studija iz međunarodnog javnog i privatnog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Imuniteti i privilegiji međunarodnih službenika».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Maja Seršić.

e) Josipu Begonji, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Promjene sustava financiranja kao komponenta reforme lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

Ad. 4.
Draženu Jakovina, polazniku poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava za mentora pri izradi magistarskog rada s naslovom «Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem» imenuje doc. dr. sc. Jasenko Marin.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Petra Malivuka-Jovanovića s naslovom «Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na području Županijskog suda u Sisku» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Jasminke Kelemen-Klarić s naslovom «Zajednička poljoprivredna politika EU i mogućnosti korištenja sredstava proračuna EU za financiranje prilagodbi hrvatske poljoprivrede» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. emeritus Božida Jelčić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Anite Hodak s naslovom «Instrumenti financiranja bržeg razvoja područja posebne državne skrbi» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana