31. 1. 2008. u 10:34
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:38

 Ad. 2.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Senke Franić s naslovom «Ravnomjerna raspodjela poreznog tereta» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić i prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat,

b) Vanji Ivanu Saviću, polazniku poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vanje Ivana Savića u sastavu: doc. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović i dr. sc. Branko Vukmir.

Ad. 3.
a) Vedranu Đulabiću, polazniku poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravno-političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Upravni aspekti regionalne politike».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Damiru Majstoroviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Stečajna kaznena djela u hrvatskom pravu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Vlatki Dajčić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Provedba programa poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba u nekim poduzećima u Zagrebu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vlado Puljiz.

d) Ivi Prpić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Proces europeizacije i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Zrinščak.

e) Željani Radić, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Gospodarski kriminal, s posebnim osvrtom na kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja i s njime povezanih kaznenih djela».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

f) Nikoli Mustaču, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Revizija proračuna područne samouprave u Republici Hrvatskoj»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

g) Ines Jambrek, polaznici poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravo političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Strateško upravljanje ljudskim resursima»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović.

Ad. 3a.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vesne Berghaus s naslovom «Inspekcijski nadzor u školskim ustanovama» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović i prof. dr. sc. Jasna Omejec.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Danijele Anić s naslovom «Oporezivanje dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dijane Kolovrat Džanija s naslovom «Proračun i proračunski fondovi Europske unije» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana