31. 1. 2008. u 10:33
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:37

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Željka Karasa s naslovom "Zakonitost redarstvenih postupaka u prikupljanju dokaza za potrebe kaznenog postupka".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

b) Prihvaća se magistarski rad Antonije Krstulović s naslovom "Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

c) Prihvaća se magistarski rad Alene Jurić s naslovom "Stjecanje priraštaja u Republici Hrvatskoj".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Igor Gliha;

d) Prihvaća se magistarski rad Ivane Tucak s naslovom "Suverenitet u suvremenom svijetu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Smiljko Sokol i prof. dr. sc. Branko Smerdel;

e) Prihvaća se magistarski rad Sabine Oršanić-Dominis s naslovom "Inspekcijski nadzor u postupku oporezivanja".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

f) Prihvaća se magistarski rad Ante Vlaića s naslovom "Oporezivanje nasljedstva i darova".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Ladislav Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Amire Hadžić s naslovom «Stranke u paternitetskim i maternitetskim postupcima» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Jasnica Garašić i doc. dr. sc. Jozo Čizmić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirjane Paić-Ćirić s naslovom «Porezan oslobođenja i olakšice u sustavu oporezivanja dohotka» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Suzane Mamić s naslovom «Kriza postojećeg sustava mirovinskog osiguranja i dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zvonimira Tomičića s naslovom «Iločki statut i njegova kaznenopravna regulacija» u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, prof. dr. sc. Davor Krapac i doc. dr. sc. Marko Petrak.

Ad. 4.
a) Aleksandri Došen, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Upravljanje suvlasničkim nekretninama na kojima je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Katarini Sokić, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Aleksandra Korać.

c) Petru Radoševiću, polazniku poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

d) Lorisu Belaniću, polazniku poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Pravni položaj trećih oštećenih osoba kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu»
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marijan Ćurković.

e) Tajani Berdik, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Međunarodni aspekti oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

f) Dajani Blažević, polaznici poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravno-političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Hrvatska regionalna uprava i Europska unija»
Za mentora se imenuje prof. emeritus Eugen Pusić.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dalibora Čepe s naslovom «Postupak izvlaštenja nekretnina u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović i prof. dr. sc. Jasna Omejec;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vesne Zekanović s naslovom «Porezna politika u funkciji zaštite okoliša» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tatjana Šurina s naslovom «Troškovi oporezivanja» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i prof. emeritus Božidar Jelčić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Liljane Smetko s naslovom «Najam i zakup kao predmet oporezivanja» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i doc. dr. sc. Nikola Mijatović.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana