31. 1. 2008. u 10:11
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:36

 Ad. 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Olivera Mittermayera s naslovom "Kazneno djelo ubojstva".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Davor Krapac;

 

b) Prihvaća se magistarski rad Slavice Iličić Topolovec s naslovom "Pravičan postupak iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i prava i temeljnih sloboda – građanskopravni aspekt".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Stipković, prof. dr. sc. Mihajlo Dika i prof. dr. sc. Dubravka Hrabar;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željka Karasa s naslovom «Zakonitost redarstvenih postupaka u prikupljanju dokaza za potrebe kaznenog postupka» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maje Damjanović s naslovom «Oporezivanje stalne poslovne jedinice» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

 

Ad. 3.

a) Olgi Bezenšek Lalić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Reakcija socijalnih radnica na nasilje u obitelji».

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik;

 

b) Robertu Bertiću, polazniku poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Roditeljski postupci, samopoštovanje i socijalna percepcija pripadnika stigmatiziranih osoba».

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Željka Kamenov;

 

c) Katarini Levak, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Porez na dobit».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;


Ad. 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Lorisa Belanića s naslovom «Pravni položaj trećih oštećenih osoba kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha i doc. dr. sc. Marijan Ćurković;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Petra Radoševića s naslovom «Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda» u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Vlado Belaj;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sandre Savić s naslovom «Neizručenje osoba po osnovi iznimke političkog kaznenog djela» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tajane Berdik s naslovom «Međunarodni aspekt oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Barbara Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i prof. dr. sc. Jure Šimović;

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Josipa Begonje s naslovom «Promjene sustava financiranja kao komponenta reforme lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović i prof. emeritus Božidar Jelčić;

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Lidije Bjelonjić s naslovom «Pravna stečevina Europske unije i hrvatski sustav oporezivanja dohotka» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana