21. 12. 2012. u 12:14
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:26

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 19. prosinca 2012.

ad.1.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 2.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i u prava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i u prava, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i u prava, doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i u prava.

ad.3.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, na znanstvenom projektu „Restorative Justice at post-sentencing level; supporting and protecting victims“ (na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad. 5.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Anni-Marii Getoš za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Kriminologija s viktimologijom“ na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti na Sveučilištu u Splitu u akad. god. 2012/2013.

ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Barbare Preložnjak s naslovom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Tomaž Keresteš.

ad. 7.
a) Mr. sc. Žani Pedić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz europskog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

b) Miroslavu Šeparoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Dobrobit djeteta i načelo najboljeg interesa djeteta u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

c) Miroslavu Rajteru polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Igora Martinovića s naslovom „Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i njezino razgraničenje s nehajem“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

ad. 9.
Tanji Vučković Juroš odobrava se nastavak studijskog dopusta od 1. veljače 2013. do 1. lipnja 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Pennsylvania State University, SAD.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana