6. 12. 2011. u 11:31
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:19

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. studenog 2011.


ad. 2.
a) Prof. dr. sc. Davorin Lapaš, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana međunarodno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 3.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 4.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 5.
Prof. dr. sc. Ivan Rimac, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
a) Dr. sc. Tamara Perišin, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana europsko javno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Nina Tepeš, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Dr. sc. Davor Adrian Babić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.7.
a) Dr. sc. Anna Maria Getoš, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Maja Munivrana Vajda, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

Dr. sc. Hano Ernst, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 8.
a) Dr. sc. Tomislav Karlović, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana rimsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Ozren Pilipović, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Dr. sc. Đorđe Gardašević, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana ustavno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

d) Dr. sc. Vedran Đulabić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

e) Dr. sc. Sonja Cindori, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

f) Dr. sc. Ana Rački Marinković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
ad. 9.
Mr. sc. Irena Horvatić Čajko, predavač, izabire se na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 10.
Dr. sc. Frane Staničić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Franu Staničića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 11.
Dr. sc. Marina Milić Babić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marinu Milić Babić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Ivana Grgurev, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Anton Ravnić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika, za nastavne predmete Engleski jezik i Njemački jezik, na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika za nastavni predmet Francuski jezik (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad. 15.
Ovlašćuju se mr. sc. Marin Bonačić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo.

ad. 16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Ivica Ostojić, dr. sc. Nina Gumzej, mr. sc. Mladen Vukmir.

Daje se suglasnost Vitomiru Boiću za sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi iz Građanskog procesnog prava u akad. god. 2011/2012.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Sportsko pravo: Mario Ančić, Tomislav Butina, Damir Vrbanović, mr. sc. Marko Ivkošić, Sara Sanela Butorac, dr. sc. Marija Zuber, Antonio Zujić.

ad. 17.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivane Vukorepa s naslovom „Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Olivera Mittermayera s naslovom „Kazneno djelo otmice”.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Igora Vuletića s naslovom „Teoretsko opravdanje, pravna priroda i pravni učinak dragovoljnog odustanka od pokušaja kaznenog djela u hrvatskom kaznenom pravu“.
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić, prof. dr. sc. Petar Novoselec.


d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Josipa Pavličeka s naslovom „Istražitelj u kaznenom postupku”.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 18.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Petre Perišić s naslovom „Upotreba sile u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Lane Ofak s naslovom “Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okolišaj“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ljiljane Matuško Antonić s naslovom “Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Koraljke Sansović s naslovom „Interpretacija pravnih propisa u duhu europskog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

ad. 19.
a) Mr. sc. Jasni Bogovac odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni I ekonomski čimbenici oporezivanja multinacionalnih korporacija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

b) Luciji Vejmelka polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

c) Barbari Preložnjak polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad. 20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Kosnice s naslovom „Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.“ u sastavu: doc. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dunje Pastović s naslovom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ane Holjar s naslovom „Uloga i zaštita zainteresiranih osoba prilikom podjele društva kapitala“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Antonije Zubović s naslovom „Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

ad. 21.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Davoru Adrianu Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europsko međunarodno privatno pravo na University of Pittsburgh School of Law u akad. god. 2011/2012.

ad. 22.
Pisani rad Marka Stilinovića s naslovom „Lišenje slobode u kaznenom postupku“, priznaje se kao diplomski rad.
  

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana