OBJAVE ČASOPISA:

Objavljen je novi broj Zagrebačke pravne revije koji donosi četiri zanimljiva i aktualna priloga.

U člancima se problematiziraju i analiziraju pitanja vezana za: pravo trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je član Republika Hrvatska ili jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na ustavnopravnu zaštitu, pravna regulacija financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, novi režim u europskim obiteljskim postupcima te kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom u hrvatskoj javnoj upravi.

Novi broj Revije dostupan je na: http://revija.pravo.unizg.hr

Popis obavijesti