OBJAVE ČASOPISA:

Objavljen je novi broj Zagrebačke pravne revije koji donosi četiri zanimljiva i aktualna članka.

Članci analiziraju sljedeća pitanja: provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, pridržaj prava vlasništva u ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, Direktivu o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji i pravično suđenje u odlukama Ustavnog suda RH.

Novi broj Revije dostupan je na: http://revija.pravo.unizg.hr/

Popis obavijesti